VCA Opleidingen

Kiwa heeft jaar en dag ervaring in het auditeren van organisaties die wensen te voldoen aan de eisen van de VCA norm. Via dochteronderneming Kiwa Jigam bieden we ook Basis VCA en VOL VCA opleidingen aan. De trainers die we inzetten hebben ervaring van het terrein, hetzij als auditor, hetzij als consultant. Dit leidt tot een opleiding van hoog kwalitatief niveau, met tevreden cursisten en hoge slaagcijfers.

Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen via info@kiwa.be.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.