Door Kiwa ontwikkelde sectoriële audit schema's

Door Kiwa ontwikkelde sectoriële audit schema's

Eén van de krachtigste oplossingen die Kiwa kan aanbieden schuilt in een stukje maatwerk. Weinig mensen weten dat kwaliteitsnormen kunnen gecreëerd worden op maat van een netwerk, of een hele sector. Mensen kennen standaardreferentiëlen zoals ISO 9001 of VCA. Deze worden beheerd door onafhankelijke stichtingen en worden slechts mondjesmaat aangepast. Veranderingen zijn steeds van toepassing op alle certificaathouders.

Met het maatwerk van Kiwa kan een sector of een netwerk van bedrijven zelf aan de slag om kwaliteitscriteria op te stellen, en deze ook auditeerbaar te maken. In dat laatste zit de expertise van Kiwa en meteen ook de kracht van het maatwerk. Het is immers goed om richtlijnen te formuleren over hoe bedrijf X of Y zich moet organiseren, of om een ethische code op te stellen. Maar hoe borg je dat deze ook wordt toegepast? Doordat je de keuze hebt om zelf je norm samen te stellen, kan je kiezen op welke aspecten je de klemtoon legt. Dat kan heel algemeen in de richting van kwaliteitsbeheersing gaan, of eerder naar competentie en kennis van wetgeving, of zelfs naar het respecteren en toepassen van een ethische code. Zo ongeveer alles is mogelijk, en Kiwa helpt u om uw normcriteria om te zetten in een onafhankelijk en geborgd audit platform.

Een belangrijke meerwaarde zit ook in het digitaal beschikbaar stellen van kwantitatieve audit resultaten, die benchmark toepassing mogelijk maakt.