VCA

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is bedoeld voor bedrijven die bij opdrachtgevers werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Vaak vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werk- en projectplaatsen. Uiteindelijk is het de opdrachtgever die bepaalt of je een VCA certificaat dient te hebben.

Er zijn drie niveaus:

  1. VCA* is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.
  2. VCA** gaat stapje verder, voor bedrijven die onderaannemers inschakelen
  3. VCA Petrochemie tenslotte voegt eisen toe die specifiek gelden voor de petrochemische sector


Voor meer informatie kan u de website van Besacc bezoeken.

Voor wie?

Aannemerij, bouw, industrie en alle werken waar aannemen en veiligheid voorop staan. Uiteraard ook alle diensten die daar in meer of mindere mate bij betrokken zijn.

Wanneer is het nodig?

Het VCA certificaat is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico in een risicovolle omgeving. Dikwijls vinden deze werkzaamheden plaats in fabrieken, installaties en op werkplaatsen en projectplaatsen.

Processtappen

 Volgende stappen dient u te volgen voor het behalen van een VCA certificaat:

  1. Is het certificaat werkelijk voor mij bedoeld?
  2. Welk niveau (VCA *, VCA** of VCA-Petrochemie) moet ik kiezen?
  3. Opstellen te nemen actiepunten voor het VGM beheerssysteem
  4. Uitvoeren actiepunten van het VGM beheerssysteem
  5. U kiest voor een certificatie instelling.


Door het brede spectrum van activiteiten die Kiwa ontplooit is de kans groot dat Kiwa een prima match voor uw organisatie is. Er wordt een zogenaamde fase 1 beoordeling gedaan. Hierbij wordt de documentatie beoordeeld en gekeken of uw management review en risico inventarisatie in orde is.

Als dit in orde blijkt te zijn kan fase 2, het implementatie onderzoek, plaatsvinden. Door middel van interviews en rondgang op de projecten wordt getoetst of uw gedocumenteerde systeem ook echt werkt. Als aan alle doelstellingen en eisen van de VCA wordt voldaan wordt u voorgedragen voor het certificaat. Na positieve beoordeling wordt het certificaat uitgereikt.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.