SSK 1001-1002

U kent het probleem vast wel: u wilt een huis bouwen of renoveren, maar twijfelt welke leverancier te betrouwen valt. Want u wil straks geen lekkende buizen of vensters waar koude door naar binnen stroomt.

Kiwa heeft in samenwerking met een aantal belangrijke tenoren uit de sector twee specifieke labels uitgewerkt om dit probleem op te lossen voor 2 heel specifieke producten:

  • SSK 1001 is een label dat toelaat om vertrouwen uit te drukken in de kwaliteit van PVC vensters en deuren.
  • SSK 1002 is dan weer een label dat getuigt dat deze vensters en deuren op een goede manier in het gebouw geplaatst worden.

 

Het is duidelijk dat de twee samen moeten gezien worden. Je kan de perfecte vensters en deuren kopen, als ze niet goed geïsoleerd worden tijdens de plaatsing, blijf je met een koudebrug zitten. Kiwa heeft de regels van de kunst in 2 normen gegoten zodat u de certificaathouders van SSK 1001 en SSK 1002 kan vertrouwen. Om deze normen op te stellen, maar ook om ze te beheren, heeft Kiwa een College van Experten in het leven geroepen, die relevante vakkennis bijeenbrengen. Op die manier zijn we zeker dat onze labels ten allen tijde state of the art technologische kennis in zich dragen.

De 2 normen vormen een mooi voorbeeld van het maatwerk dat Kiwa verricht om labels te ontwikkelen die gericht zijn op een specifieke sector of netwerk.

Voor wie?

De SSK 1001 en 1002 labels zijn geschikt voor elke producent of plaatser van PVC schrijnwerk, die in zijn communicatie naar klanten de klemtoon wil leggen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en daarbij verder gaat dan de (minimale) eisen die CE-markering ter zake oplegt.

Kiwa heeft ondersteunende leaflets ontwikkeld, die de producent of plaatser helpen om de waarde van de SSK-labels te duiden. Certificaat houders kunnen deze leaflets bij Kiwa bestellen en op die manier hun commerciële inspanningen naar een hoger niveau brengen.

Processtappen

Alle certificaathouders worden tweemaal per jaar geaudit. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa het SSK 1001 of 1002 certificaat uit.

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm, of een vrijblijvende offerte.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.