SigmaCert

Kiwa heeft in opdracht van Sigma een normatief platform ontwikkeld dat toelaat om veiligheidskeuringen uit te voeren op machines die gebruikt worden in de logistiek en de burgerlijke bouwkunde.

Sigma is de beroepsvereniging van invoerders van machines als heftrucks, wielladers, en graafmachines. De veiligheidskeuringen bieden een krachtig antwoord op de vraag die vanuit de wet op de arbeidsmiddelen gesteld wordt. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat deze machines regelmatig door een deskundig persoon gecontroleerd worden op hun goede en veilige werking. Maar wie heeft nog voldoende deskundigheid om deze steeds meer geavanceerde machines aan een controle te onderwerpen ? Juist, de bedrijven die er hun dagelijks vak van maken om deze machines in de markt te zetten, te onderhouden en te herstellen.

De inhoud van de kwaliteitseisen voor de invoerders en de keuringscriteria worden vastgelegd en bewaakt door een daartoe opgericht College van Deskundigen. In dit college en bijhorende klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van onder meer de Sigma leden, Sigma zelf, verzekeraars, vakbonden, de overheid, Prebes, Bouwunie en Confederatie bouw, en opleidingsinstellingen.

Het SigmaCert keuringsplatform is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat Kiwa verricht om labels te ontwikkelen die gericht zijn op een specifieke sector of netwerk.

Meer info op http://www.sigmacert.be en http://www.sigmafederation.be.

Voor wie?

Het normatief platform, dat SigmaCert werd gedoopt, is meervoudig gelaagd. De invoerders die aan een aantal strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen hun techniekers opleiden en kwalificeren tot keurmeester. Deze keurmeesters kunnen via een set van vastgelegde criteria nagaan of de machine nog veilig werkt. Voldoet de machine aan de eisen, dan krijgt ze een SigmaCert sticker die 1 jaar geldig is. Nadien moet de machine herkeurd worden. 

Processtappen

Kiwa voert jaarlijks een audit uit bij de Sigma leden, om blijvend te garanderen dat zij aan de strenge eisen voldoen, en hun keurmeesters adequaat (blijven) opleiden. Kiwa voert tevens steekproefcontroles uit op de machines, zodat zeker kan gesteld worden dat de controles betrouwbaar zijn.

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm, of een vrijblijvende offerte.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.