MVO Prestatieladder

We komen uit een tijdperk van ongebreideld vertrouwen in de toekomst, waarin alles na de twee wereldoorlogen alleen maar beter kon. En dat daadwerkelijk ook werd, geschraagd door een indrukwekkende technologische evolutie. De laatste jaren is er een groeiend maatschappelijk besef dat er grenzen aan de groei zijn, 35 jaar na de initiële analyse van de Club van Rome. Al Gore werd een begrip, net zoals de ecological footprint en koolstof is van onschuldig scheikundig element gedegradeerd tot universele boosdoener in zijn verbinding met twee zuurstofatomen.

Deze maatschappelijke bezorgdheid is terecht. Er zijn grenzen aan onze groei en beleidsmensen. Politici en bedrijfsleiders moeten het voortouw nemen om aan een duurzamer model van ondernemen te werken én dat ook toe te passen. Kritisch hierbij is een goed begrip van MVO. Door het hype-gehalte van het maatschappelijk debat rond MVO is er een wildgroei aan definities en begrippen ontstaan. Tegelijkertijd zijn er weinig concrete frameworks voorhanden om MVO in de praktijk te brengen.

Kiwa heeft de MVO Prestatieladder mee ontwikkeld; een certificatieschema dat toelaat om de MVO filosofie en actieplannen van een bedrijf te waarderen én certificeren. Is het zinvol om zo'n certificatieschema te ontwikkelen? Ja. Afnemers, overheden en organisaties zelf hebben de behoefte aan aantoonbare kwaliteit, het liefst door uitspraken door onafhankelijke partijen aan de hand van een transparant eisenpakket. Dat is van belang omdat afnemers en overheden bepaalde eisen stellen maar evenzeer omdat bedrijven zelf een steeds grotere verantwoordelijkheid voelen en willen uitdragen ten aanzien van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Voor meer informatie, zie ook http://www.mvoprestatieladder.nl.

Voor wie?

Alle ondernemingen die hun bedrijfscultuur zo willen inrichten dat ze maatschappelijk verantwoord handelen en hiermee hun dienstverlening en kwaliteit indirect ten voordele beïnvloeden.

Processtappen

De MVO Prestatieladder is in essentie een norm die de PDCA principes van de Deming Circle (continu verbeteren) toepast op de strategie die een organisatie opstelt naar aanleiding van de dialoog met haar stakeholders. Daarvoor moeten in eerste instantie die stakeholders geïdentificeerd worden, en uitgevraagd over hun behoeftes ten aanzien van de organisatie. Denk aan medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, maar ook aan buurtbewoners, of het lokale bestuur. Wat zij wensen dient de organisatie te vertalen in een MVO strategie, met bijhorende doelstellingen, en actieplannen om deze te realiseren. Eenmaal dit kader bestaat, komt her verder neer op uitvoeren, progress bewaken en bijsturen waar nodig.

Een offerte voor de certificatie audit is onder meer gebaseerd op de omvang en het toepassingsgebied van uw organisatie. Contacteer ons voor een offerte, en toelichting rond het certificatie traject.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.