Europese Kaderrichtlijn 2007/46 constructie carrosserie

De Europese kaderrichtlijn 2007/46 zorgt voor de spelregels waarbinnen gemotoriseerde voertuigen, hun aanhangwagens en bijhorende onderdelen vrij kunnen bewegen binnen de Europese markt. Vergezeld van een Europese typegoedkeuring hoeft uw voertuig of onderdeel niet meer door elke aparte lidstaat opnieuw goedgekeurd te worden. Maar ook nationale goedkeuringen blijven mogelijk, individueel of in kleine serie. Deze laatste zijn enkel geldig binnen de lidstaat waarin ze worden toegekend.

Voor wie?

De Belgische goedkeuringsinstantie heeft een set van instructies ontwikkeld, gelinkt aan het KB van 14 april 2009, die duidelijk maken hoe een fabrikant van voertuigen of onderdelen te werk moet gaan. België werkt hierbij met het concept van erkend constructeur. Dat is een constructeur die heeft aangetoond dat hij in staat is om voertuigen of onderdelen conform de technische richtlijnen te bouwen. Een erkend constructeur heeft toegang tot een web platform dat beheerd wordt door de goedkeuringsinstantie, en waarmee hij aanvragen voor individuele of typegoedkeuring kan indienen. 

Processtappen

Om erkend te worden, dient de constructeur een aanvraagformulier in te vullen waarop hij aangeeft welke activiteit hij precies voert en voor welke richtlijnen hij een erkenning wenst. Daarnaast dient de constructeur een audit te ondergaan die aantoont dat hij geborgde processen heeft voor verschillende belangrijke onderwerpen:

  • Kennis en opvolging van evoluerende wetgeving
  • Bewaking van competentie van medewerkers
  • Structuur van goedkeuringsaanvragen
  • Opstellen van instructies voor de werkplaats die rekening houden met technische richtlijnen en bouwspecificaties van leverancies
  • Uitvoeren van controles op conformiteit van voertuig of onderdeel met richtlijnen, instructies en/of typegoedkeuring
  • Omgaan met afwijkende producten en herstel van conformiteit van productie
  • Beheer van meetinstrumenten
     

Technische dienst Type C en D

Niet zomaar iedereen kan de audits en de testen uitvoeren die u nodig hebt. Kiwa heeft een officiële erkenning van de FOD Mobiliteit als Technische Dienst Type C, zowel als Type D.

De Type C erkenning hanteren we bij het uitvoeren van audits die toegang geven tot het statuut van erkend constructeur die individuele goedkeuringsaanvragen kan indienen. Met de Type D erkenning kunnen we ook de processen beoordelen die borgen dat de productie conform de typegoedkeuring verloopt. Bij een Type D audit inspecteren we ook de productie. Een Type D audit is enkel van toepassing op fabrikanten die een of meerdere type- of deelgoedkeuringen hebben.

Verdere informatie:
Op volgende websites vindt u meer informatie over deze kaderrichtlijn terug:

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Kiwa is een zeer belangrijke speler op de Belgische markt met een uitgebreid klantenbestand en uitstekende contacten met de goedkeuringsinstantie en de betrokken beroepsverenigingen.

Aarzel niet om contact op te nemen voor meer informatie rond deze complexe materie.