FCA dierenvoeders

De afkorting « FCA» staat voor « Food Chain Alliance ». In de nasleep van de dioxine crisis ontwikkelde de diervoedersector deze norm met als voornaamste doel het verzekeren van voedselveiligheid en kwaliteit doorheen de ganse keten van aan de bron tot aan de uiteindelijke afnemer (veehouder).

Deze methodes zijn beschreven in een aantal referentiedocumenten en het geheel noemt men de standaard FCA (de vroegere GMP Diervoeders).

De norm FCA wordt beheerd door de vzw OVOCOM (Overleg Platform Voedermiddelenkolom) en is consulteerbaar op hun website www.ovocom.be.

Voor wie?

De FCA-regeling is bestemd voor de verschillende operatoren werkzaam binnen de diervoederkolom. Vanaf het ogenblik dat uw productieactiviteiten of diensten ook maar enig verband houden met de diervoederkolom is de FCA van toepassing.

Processtappen

Op basis van het door u ingevulde aanvraagformulier wordt een prijsvoorstel opgesteld afhankelijk van de aard en grootte van uw bedrijf. Certificatie begint met een beoordeling van de documentatie van het kwaliteitsmanagement systeem. Vervolgens wordt een werkplan voor de audit opgesteld, waarin is beschreven wanneer welke afdelingen worden beoordeeld. Door middel van diverse toetsingen en interviews met de betrokkenen, wordt nagegaan in hoeverre de processen en bijhorende procedures in de praktijk worden toegepast.

De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen werden gesignaleerd heeft uw organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt Kiwa Belgium een certificaat uit. Dit certificaat is 2 jaar geldig, waarna een hercertificatie proces wordt gestart. Uw bedrijf en certificaat worden door Kiwa aangemeld op de website van OVOCOM.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.