BVBO kwaliteitscharter

BVBO staat voor Belgische Vereniging van BewakingsOndernemingen.

De BVBO heeft in samenwerking met Kiwa een kwaliteitscharter ontwikkeld en ingevoerd waarmee zij duurzaam streeft naar een hoger kwaliteitsniveau voor de sector. Dit kwaliteitslabel, dat de naam Secure Quality mee kreeg, heeft tot doel een nog hogere kwaliteit van de dienstverlening te garanderen.

Meer informatie is beschikbaar op www.apeg-bvbo.be.

Het label is een mooi voorbeeld van het maatwerk dat Kiwa verricht om labels te ontwikkelen die gericht zijn op een specifieke sector of netwerk.

Voor wie?

Alle bewakingsondernemingen die lid zijn van de BVBO dienen aan het label te voldoen. 

Processtappen

Het label richt zich op een aantal cruciale aspecten van de dienstverlening van een bewakingsfirma:

  • Conformiteit met wettelijke vereisten qua personeel, infrastructuur en middelen
  • Conformiteit met eisen rond sociaal beleid en veiligheid en gezondheid op het werk, zoals bepaald in paritair comité 317
  • Kwaliteitsbeheer gekoppeld aan evaluatie van de relatie met de klant en principes van continu verbeteren
  • Integriteit
  • Aanbod, planning, risico analyse en uitvoering van bewakingsmissies

 

Alle leden van de BVBO worden jaarlijks geaudit door Kiwa. Tijdens de audit gaan we na of de organisatie voldoet aan de eisen die gesteld worden in de norm. De bevindingen van de audit worden vastgelegd in een rapport. Indien tekortkomingen worden gesignaleerd heeft de organisatie een vooraf bepaalde termijn om maatregelen te treffen. Voldoet het systeem, dan reikt de BVBO het Secured Quality certificaat uit. Dit certificaat is drie jaar geldig, waarna een hercertificatie proces wordt gestart.

Contacteer ons gerust even voor meer toelichting rond de norm of een vrijblijvende offerte.

Over Kiwa

Kiwa Belgium is een onafhankelijk audit- en controleorganisme dat deel uitmaakt van de internationale Kiwa groep.

Bij de uitvoering van onze activiteiten leggen wij voornamelijk de nadruk op het aanleveren van toegevoegde waarde en kennis. Dit realiseren wij door het inzetten van professionele medewerkers die opbouwend te werk gaan. Zo kan een duurzame en innovatieve relatie met onze opdrachtgevers worden opgebouwd.