Bodem

De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan.
De bodem heeft een belangrijke functie voor mens, plant en dier.

Maar ook in deze sector wordt de invloed van de wetgever steeds belangrijker, en is het voor organisaties zaak om de competenties van hun mensen te bewaken en te ontwikkelen, en hun organisatie te optimaliseren in functie van steeds sneller evoluerende omgevingsfactoren.

Wanneer is het nodig?

Enkele vaak gevraagde diensten die we leveren zijn de volgende:

  • ISO 9001
  • VCA
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • VEB norm voor bodemsaneringsdeskundigen
  • VEB norm voor boorbedrijven

Deze laatste 2 normen heeft Kiwa samen met de VEB, de sectorvereniging van de bodemsaneringsdeskundigen ontwikkeld. Het ontwikkelen op maat van een specifieke norm voor uw sector is een innovatief maar bijzonder krachtig concept. Lees hier meer over schema's op maat.

Over Kiwa

In Nederland is Kiwa een van de marktleiders inzake certificering in de bodem (SIKB-regelingen).

De combinatie van deze expertise in de Kiwa groep, de aanwezigheid van ervaren auditoren die uw sector kennen en het vermogen van Kiwa om een norm op maat te ontwikkelen, maakt dat wij uw partner bij uitstek zijn voor audit en certificering.