Bouw en Infrastructuur

De bouwwereld is breed en complex. Als ondernemer in de bouw heeft u te maken met veel regels en kwaliteitseisen rondom bouwproducten, machines en bouwprocessen. Daarnaast zijn er eisen rondom arbo, veiligheid en milieu. En moeten uw personeel en u voldoen aan allerlei kwalificaties en competenties. Bovendien verandert de wereld om u heen voortdurend. Neem de harmonisatie van Europese wet- en regelgeving, de toenemende internationale concurrentie, de veelvoud aan nieuwe contractvormen en de deregulering. Al deze bewegingen maken dat u steeds vaker te maken krijgt met complexe kwaliteitsvraagstukken.

Over Kiwa

Kiwa is het antwoord voor elk segment in de bouwketen om al uw vraagstukken rondom kwaliteit op te lossen. Kiwa heeft expertise in uiteenlopende deeldomeinen.:

  • Advies en ontwerp
  •  Bodemkwaliteit en milieu
  •  Groensector
  •  Grond-, weg- en waterbouw
  •  Installatietechniek
  •  Petrochemie
  •  Woning- en utiliteitsbouw


 
Kiwa certificeert al sinds jaar en dag grote en kleine bedrijven in de bouwsector. 

Om door de veelheid aan regelingen en normen uw weg te vinden, kan u verder lezen op de pagina's die u via het linkse menu terug vindt, of door een zoekterm in te geven in de Service Portal. Uiteraard mag u ook altijd contact opnemen via info@kiwa.be.